Regulamin

REGULAMIN

obowiązujący Wczasowiczów i Gości Ośrodka Wczasowegu ,,U MARCINA''


1. Osoby przebywające na terenie ośrodka winny dokonać formalności meldunkowych i płatniczych (opłata za pobyt).

2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 - 6.00.

3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
Przedłużenie doby do wieczora jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka i uiszczeniu opłaty.

4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu.

5. W domkach/pokojach przebywają tylko osoby z opłaconym pobytem.

6. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 8.00 do 22.00 , po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.

8. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.

9. Palenie ogniska po uzgodnieniu i uiszczeniu opłaty w recepcji.

10. Zabrania się używania w domkach kuchenek gazowych.

11. Przebywanie zwierząt na terenie ośrodka tylko za zgoda kierownika i po uiszczeniu opłaty. Przebywanie psów na terenie kąpieliska i całego Ośrodka dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy.Nakaz sprzątania po psach i kotach.
Zakaz kąpieli psów obowiązuje na kąpielisku ośrodka.

12. Ośrodek posiada bezpłatny, niestrzeżony parking, na którym wczasowicze parkują samochody w miejscu wskazanym przez recepcję.

13. Wczasowicz zobowiązany jest do posprzątania domku/pokoju ,wyrzucenia śmieci do śmietnika głównego (znajdującego się obok łazienek) rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność.
Zakaz przestawianie mebli. Przed opuszczeniem domku/pokoju prosimy o ściagniecie pościeli z kołder i poduszek.

14. W domkach/pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

15.Osoby przebywające na terenie ośrodka wypoczynkowego zobowiązane są do podporządkowania się przepisom porządkowym, przepisom p. poż oraz regulaminowi ośrodka.

16.Za wykroczenia regulaminowe i porządkowe będą stosowane kary, łącznie z wydaleniem z ośrodka bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy oraz powiadomieniem Policji.

17. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka.